Over Agrolink

Agrolink Vlaanderen is een uniek landbouwonderzoeksplatform van 16 Vlaamse kennisinstellingen: de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van UGent, de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van KU Leuven, ILVO, HOGENT, het KBIVB, het Proefbedrijf Pluimveehouderij, de Praktijkpunt landbouw Vlaams-Brabant, de Hooibeekhoeve, het Proefcentrum Hoogstraten, Inagro, PSKW, PCA, PCG, PCS, pcfruit en VCBT.

Agrolink Vlaanderen omvat een brede waaier van expertise over meerdere actuele aspecten in plant en dierlijke productie, van toepassing op zowel akker- en voedergewassen, groenten in volle grond en onder glas, en siergewassen, als varkens, pluimvee, kleinvee, rundvee, visserij en aquacultuur, en insecten.

Missie

  • het creëren van een consortium van kennisinstellingen actief in primaire land- en tuinbouwproductie
  • het aanbieden van een brede waaier van competenties in fundamenteel- en toegepast land- en tuinbouwonderzoek voor zowel de publieke als de private sector
  • het bevorderen van de synergie tussen de leden van Agrolink Vlaanderen onderling
  • het versterken van de internationale naambekendheid van Agrolink Vlaanderen
  • het initiëren van nieuwe samenwerkingsverbanden met buitenlandse partners in innovatief en duurzaam land- en tuinbouwonderzoek

Visie

Agrolink Vlaanderen wil hét erkend contactpunt zijn voor de agro-industrie, de onderzoeksgemeenschap en het beleid in de land- en tuinbouw.

Strategie

  • het creëren van partnerships met externe actoren gebaseerd op specifieke vakkennis, de beste expertise of hoogkwalitatieve infrastructuur
  • het promoten van de onderzoekscapaciteit in de primaire land- en tuinbouwproductie in Vlaanderen
  • het verhogen van de deelname van Agrolink Vlaanderen leden in Europese- en internationale onderzoeksconsortia

Feiten en cijfers

Agrolink Vlaanderen overkoepelt 16 kennisinstellingen, waaronder 2 European top-10 geklasseerde universiteiten die een 3250 onderzoekers en technici tewerkstellen. Samen vertegenwoordigen zij een 136 miljoen euro

omzet. In het totaal lopen er meer dan 2000 onderzoeksprojecten over verschillende hedendaagse aspecten van de land- en tuinbouwsector. Jaarlijks heeft Agrolink Vlaanderen 3000 publicaties in meerdere peer gerenommeerde vaktijdschriften. Agrolink Vlaanderen beschikt over een hoogtechnologische en enorme infrastructuur: 9 ha experimentele serres, 555 ha proefvelden en 32500 m2 proefstallen. Agrolink Vlaanderen kan beroep doen op gecertificeerde en geaccrediteerde onderzoeksinfrastructuur en beschikt over de nodige kwaliteitslabels- en accreditaties.

Project partners
FBW logo ILVO LOGO PCA EN G PSKW Logo witte achtergrond KUL LOGO HOGENTOC Agro Food Nature Logo Pos Logo bijen VCB Tlogo Provincie antwerpen PP logo LOGO PCH logo Pcfruit vzw Vito logo pos Logo inagro Logo Praktijkpunt landbouw VB