Over Agrolink

Agrolink Vlaanderen is een uniek landbouwonderzoeksplatform van 14 Vlaamse kennisinstellingen: de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van UGent, de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van KU Leuven, ILVO, het KBIVB, het Proefbedrijf Pluimveehouderij, Praktijkpunt landbouw Vlaams-Brabant, de Hooibeekhoeve, het Proefcentrum Hoogstraten, Inagro, PSKW, Viaverda, pcfruit, VCBT,en VITO.

Partners agrolink

Agrolink Vlaanderen omvat een brede waaier van expertise over meerdere actuele aspecten in plant en dierlijke productie, van toepassing op zowel akker- en voedergewassen, groenten in volle grond en onder glas, algen en siergewassen, als varkens, pluimvee, kleinvee, rundvee, visserij en aquacultuur, en insecten.

In 2020 richtte Agrolink Vlaanderen een aantal thema-en sector platformen op om de synergie te bevorderen onder de leden.

In 2020 veranderde Agrolink Vlaanderen definitief van koers en verlegde de focus nog meer naar het bevorderen van de samenwerking van de leden onderling. Er werd beslist om een aantal thema-en sectorplatformen op te richten waarbinnen wetenschappers kennis uitwisselen, samen overleggen over infrastructuur en investeringen, het lopende en het toekomstige onderzoek bespreken en ook oog hebben voor de koppeling met het beleid. Deze platformen worden begeleid door 2 leden die het platform ‘trekken’ voor de periode van 3 jaar bijgestaan door de coördinator. Elk platform komt minimum één à tweemaal per jaar samen en alle communicatie verloopt via Teams-omgevingen. De afgelopen 2 jaren verliepen de meetings digitaal en werd er gebruik gemaakt van een aantal digitale tools om de interactiviteit te bevorderen. Vanaf nu zullen ook fysieke meetings ingepland worden die eventueel digitaal bijgewoond kunnen worden om zoveel mogelijk wetenschappers de kans te geven om hieraan deel te nemen.

Voor elke platform bestaat een eigen Teams-omgeving.
Voor info en suggesties kan je terecht bij de trekkers en Anne-Rose Gustin.

Missie

  • het creëren van een consortium van kennisinstellingen actief in primaire land- en tuinbouwproductie
  • het aanbieden van een brede waaier van competenties in fundamenteel- en toegepast land- en tuinbouwonderzoek voor zowel de publieke als de private sector
  • het bevorderen van de synergie tussen de leden van Agrolink Vlaanderen onderling
  • het versterken van de internationale naambekendheid van Agrolink Vlaanderen
  • het initiëren van nieuwe samenwerkingsverbanden met buitenlandse partners in innovatief en duurzaam land- en tuinbouwonderzoek

Visie

Agrolink Vlaanderen wil hét erkend contactpunt zijn voor de agro-industrie, de onderzoeksgemeenschap en het beleid in de land- en tuinbouw.

Strategie

  • het creëren van partnerships met externe actoren gebaseerd op specifieke vakkennis, de beste expertise of hoogkwalitatieve infrastructuur
  • het promoten van de onderzoekscapaciteit in de primaire land- en tuinbouwproductie in Vlaanderen
  • het verhogen van de deelname van Agrolink Vlaanderen leden in Europese- en internationale onderzoeksconsortia

Feiten en cijfers

Agrolink Vlaanderen overkoepelt 14 kennisinstellingen, waaronder 2 European top-10 geklasseerde universiteiten die een 3250 onderzoekers en technici tewerkstellen. In het totaal lopen er meer dan 2500 onderzoeksprojecten over verschillende hedendaagse aspecten van de land- en tuinbouwsector. Jaarlijks heeft Agrolink Vlaanderen 3000 publicaties in meerdere peer gerenommeerde vaktijdschriften. Agrolink Vlaanderen beschikt over een hoogtechnologische en enorme infrastructuur: 10 ha experimentele serres,600 ha proefvelden en 32500 m2 proefstallen. Agrolink Vlaanderen kan beroep doen op gecertificeerde en geaccrediteerde onderzoeksinfrastructuur en beschikt over de nodige kwaliteitslabels- en accreditaties.

Project partners
logo ILVO PSKW Logo witte achtergrond KUL LOGO VCB Tlogo Provincie antwerpen PP logo LOGO PCH logo Pcfruit vzw Vito logo pos Logo inagro Logo Praktijkpunt landbouw VB logo viaverda logo universiteit gent logo faculteit bio-ingenieurs ugent