Platformen Agrolink Vlaanderen

In 2020 veranderde Agrolink Vlaanderen definitief van koers en verlegde de focus nog meer naar het bevorderen van de samenwerking van de leden onderling. Er werd beslist om een aantal thema-en sectorplatformen op te richten waarbinnen wetenschappers kennis uitwisselen, samen overleggen over infrastructuur en investeringen, het lopende en het toekomstige onderzoek bespreken en ook oog hebben voor de koppeling met het beleid. Deze platformen worden begeleid door 2 leden die het platform ‘trekken’ voor de periode van 3 jaar bijgestaan door de coördinator. Elk platform komt minimum één à tweemaal per jaar samen en alle communicatie verloopt via Teams-omgevingen. De afgelopen 2 jaren verliepen de meetings digitaal en werd er gebruik gemaakt van een aantal digitale tools om de interactiviteit te bevorderen. Vanaf nu zullen ook fysieke meetings ingepland worden die eventueel digitaal bijgewoond kunnen worden om zoveel mogelijk wetenschappers de kans te geven om hieraan deel te nemen. Voor elke platform bestaat een eigen Teams-omgeving.Voor info en suggesties kan je terecht bij de trekkers en Anne-Rose Gustin. PlatformTrekkersDatumDuurzame verdienmodellen en RendabiliteitKU Leuven (Erik Mathijs)ILVO (Ludwig Lauwers, Jef Van Meensel, Edward Belderbos)KlimaatILVO (Els Lemeire)VITO (Anne Gobin)16/06/202212u30 - 17u(fysiek Praktijkpunt Landbouw Vlaams Brabant)Inschrijven13 of 20 oktober 2022Bezoek Hof ten Bosch, Bayer Forward FarmingMelkvee en duurzame VoedergewassenILVO (Bart Sonck)Hooibeekhoeve (Ilse Van den Broeck)24/10/202213u30 - 15u(fysiek - locatie nog niet bekend)BelichtingUGentnajaar 2022Precisielandbouw en dataILVO (Jürgen Vangeyte)Inagro (Eva Ampe)najaar 2022WaterILVO (Sarah Garré)Inagrobegin september(en plaatsbezoek Kinrooi)Nieuwe veredelingstechniekenILVO (Marc De Loose)KU Leuven (Nico De Storme)EiwitUGentInagronajaar 2022IPMUGentpcfruit17 juni 2022(fysiek op pcfruit)inschrijvenWorkshop Datamanagementplan31/01/2022NM(online)Werkgroep duurzame teeltsubstraten7/6/2022, 10u, Proefcentrum Pamel(online)