Persbericht Agrolink Vlaanderen brengt kennis themagericht samen

20/10/2022
Groepsfoto Agrolink

Net als andere economische sectoren staat de agro- en voedingssector voor grote uitdagingen. Het landbouwonderzoek wordt dan ook gevoed met heel wat kennisvragen. Sinds zijn oprichting in 2014 zorgt Agrolink Vlaanderen voor synergie in dat landbouwonderzoek. Vorige week, op 11 oktober, kwamen leden van het samenwerkingsverband samen in Agrotopia in Roeselare om de toekomst verder uit te stippelen.

Agrolink Vlaanderen, de overkoepelende instantie voor het samenbrengen van het landbouwonderzoek, is ontstaan vanuit de diversiteit en geografische spreiding van het onderzoekslandschap in Vlaanderen. In 2020 vernieuwde het netwerk zijn werking om de samenwerking tussen de achttien leden nog beter te maken. Sindsdien brengt Agrolink Vlaanderen kennis themagericht samen in negen platformen, telkens met twee leden in de trekkersrol voor een periode van twee jaar. In elk platform wisselen betrokken onderzoekers kennis en ideeën uit om het onderzoek van de kennisinstellingen op elkaar af te stemmen.

Afstemming blijft noodzakelijk

Na twee jaar in de vernieuwde werking bracht de raad van bestuur de trekkers van de platformen samen. Dat moet de thematische bijeenkomsten dynamisch houden. Agrotopia, de dakserre die Inagro vorig jaar nog in gebruik nam, was de inspirerende gastlocatie voor een brainstorm over de toekomst van Agrolink Vlaanderen. Daaruit blijkt dat de leden de kennisuitwisseling tussen de verschillende onderzoeksniveaus als bijzonder waardevol ervaren. Bovendien biedt een evenwichtige samenstelling van de platformen de beste garantie voor een optimale werking.

Ook de koppeling met het Vlaamse en Europese beleid blijft belangrijk, net als de onderlinge afstemming met het Platform voor Landbouw- en Voedingsonderzoek en Europese platformen als ERIAFF. “Afstemming zorgt ervoor dat onderzoeksresultaten maar zeker ook hiaten in de kennis snel doorstromen. Ook wordt Agrolink zo meer en meer hét contactpunt voor het samenbrengen van onderzoeksvragen in nieuwe thema’s, bijvoorbeeld lokaal eiwit en nieuwe teeltsubstraten”, stelt Mia Demeulemeester, sinds eind 2021 voorzitter van Agrolink Vlaanderen.

Actieplan en jaarlijkse ontmoeting

De waardevolle conclusies van de brainstorm zet Agrolink Vlaanderen nu om in een actieplan dat de werking van de platformen verder zal optimaliseren. Dat is noodzakelijk om de vele uitdagingen die op de land- en tuinbouwsector afkomen te kunnen aanpakken. “Een jaarlijkse ontmoeting tussen leden van de raad van bestuur en de trekkers van de platformen lijkt mij alvast een goede basis om de onderlinge samenwerking verder te versterken”, besluit Mia Demeulemeester.