Event Agritech-event

Agritech event Kinrooi

Nederland en Vlaanderen staan in de landbouw voor gelijksoortige uitdagingen. Denk aan de stikstofproblematiek, bodemerosie of watervervuiling, maar ook aan uitdagingen op het gebied van gebiedsontwikkeling en de beschikbaarheid van ruimte. Tenslotte is er ook de Europese Commissie die met de ‘van boer tot bord’-strategie de ambitie heeft om het gebruik van meststoffen en chemische middelen sterk te reduceren. Tegelijkertijd willen de Nederlandse en Vlaamse agrariërs hun opbrengst op peil houden en werken in harmonie met de natuur en hun leefomgeving.

Om gezamenlijk een antwoord te formuleren op de geschetste uitdagingen komt de provincie Noord-Brabant inspiratie opdoen bij de zuiderburen. Op 27 juni zullen enkele Brabantse koplopers en kennisinstellingen uit de agritech-sector hun inzichten, nieuwste technologieën en ervaringen met u delen op Agropolis in Kinrooi. Van Vlaamse kant brengt Agrolink Vlaanderen zijn kijk op de innovaties die de landbouw van morgen zullen vormgeven. Het event wordt afgesloten met een informeel netwerkmoment waarbij onder het genot van een hapje en een drankje de basis gelegd kan worden voor de innovatiecoalities van morgen. Om te zorgen voor een goede opvolging worden Vlaamse deelnemers op een nog nader te bepalen datum uitgenodigd naar Noord-Brabant.

Programma

13.00 - Opening door Lisanne van Oosterhoud, dagvoorzitter. Lisanne is programmamanager Next Tech Food Factories

13.10 - Lenny van Erp, lector Precision Livestock Farming bij HAS Hogeschool

13.40 - Jacob Van Den Borne, Proeftuin voor Precisielandbouw

14.10 - Agrolink Vlaanderen/Platform Precisielandbouw

14.30 - Pauze

15.00 - Yves Ozog van VLAIO over Crossroads

15.20 - Marius Monen, programmamanager robotisering voor duurzame landbouw bij Avans Hogeschool

15.50 - Verplaatsing naar buiten voor demonstraties

16.05 - Demonstratie PixelFarming Robotics

16.35 - Demonstratie Tective

17.05 - Verplaatsing naar binnen

17.20 - Walking dinner

19.00 - Einde

Volledige programma