IPM

De trekkers van dit platform zijn Barbara De Coninck van KULeuven, Tim Beliën van pcFruit. Het platform komt 2 x jaar samen.