Persbericht ILVO onderzoeker Lieve Herman verkozen tot voorzitter van het Wetenschappelijk Comité van het FAVV

29/01/2021
Lieve Herman voor apparatuur in de Food Pilot
Dr. Lieve Herman staat aan het hoofd van de afdeling Technologie & Voeding binnen ILVO

ILVO onderzoeker en afdelingshoofd Lieve Herman is verkozen tot voorzitter van het Wetenschappelijk Comité van het Voedselagentschap. Dat comité heeft de belangrijke taak om gevaren in de voedselketen te identificeren, de risico’s te evalueren en daarover onafhankelijk wetenschappelijke adviezen te formuleren. Het is niet de eerste externe functie die Lieve Herman uitoefent. Vorig jaar werd ze als eerste Vlaamse wetenschapper benoemd tot lid van een wetenschappelijk adviesorgaan van de OESO, en in 2018 verkozen tot ondervoorzitter van het Panel on Biological Hazards van de Europese Voedselautoriteit EFSA.

Het Wetenschappelijk Comité van het Voedselagentschap – kortweg SciCom – is samengesteld uit 22 streng geselecteerde, onafhankelijke Belgische wetenschappers. Elke vier jaar wordt het lidmaatschap opengesteld en krijgt iedereen de kans om zich kandidaat te stellen. Lieve Herman is lid sinds 2001, maar neemt voor de komende vier jaar de rol van voorzitter op zich. Philippe Delahaut van CER Groupe wordt gedurende die tijd ondervoorzitter.

SciCom verleent wetenschappelijke adviezen aan het FAVV i.v.m. risico’s voor de voedselveiligheid en de beheersing ervan. Zo’n advies kan op vraag van het FAVV opgesteld worden, maar ook op eigen initiatief van het comité.

Lieve Herman (ILVO): “Ik geloof heel sterk in de kracht van het Wetenschappelijk Comité en het nut ervan voor een gedragen voedselveiligheidsbeleid. Als onafhankelijk collectief van wetenschappers brengen wij de beschikbare wetenschappelijke kennis samen in leesbare adviezen voor het beleid. Dat doen we met respect voor elkaar en elkaars mening. Ik ben vereerd dat ik de komende vier jaar, samen met mijn ondervoorzitter, deze ploeg mag leiden.”

Wie is Lieve Herman?

Dr. Lieve Herman staat aan het hoofd van de afdeling Technologie & Voeding binnen ILVO. Ze is ook medeoprichter van de Food Pilot in Melle, dat dit jaar zijn 10de verjaardag viert. Sinds 2001 zetelt ze in het Wetenschappelijk Comité van het FAVV en sinds 2015 in het Panel on Biological Hazards (BIOHAZ) van EFSA. In 2018 werd ze verkozen tot ondervoorzitter van dat BIOHAZ panel, en vorig jaar kreeg ze een plek in het Wetenschappelijk Adviesorgaan (SAB) van het Coöperatief Onderzoeksprogramma (CRP) van de OESO rond biologisch grondstoffenbeheer voor duurzame landbouwsystemen. Haar expertiseveld is voedselveiligheid (levensmiddelenmicrobiologie en -hygiëne), voedselkwaliteit en risicobeoordelingen van micro-organismen en moleculaire processen.

Vragen?

Contacteer ons

Lieve Herman

Afdelingshoofd Technologie en Voeding ILVO