Agrolink Vlaanderen

Agrolink Vlaanderen is het uniek samenwerkingsplatform tussen 16 Vlaamse belangrijke kennisinstellingen. Agrolink Vlaanderen werd opgericht op 8 december 2014 en wil hét erkend contactpunt zijn voor de agro-industrie, de onderzoeksgemeenschap en het beleid in de land- en tuinbouw. Leden zijn de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van Universiteit Gent (UGent), de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van KU Leuven, het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), de Hogeschool Gent (HOGENT), het Koninklijk Belgisch Instituut tot Verbetering van de Biet (KBIVB), het Proefbedrijf Pluimveehouderij, de Nationale Proeftuin voor Witloof, de Hooibeekhoeve, het Proefcentrum Hoogstraten, Inagro, het Proefstation voor de Groenteteelt (PSKW), het Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA), het Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen (PCG), het Proefcentrum voor Sierteelt (PCS), het Proefcentrum Fruitteelt (pcfruit) en het Vlaams Centrum voor Bewaring van Tuinbouwproducten (VCBT).

Missie Agrolink Vlaanderen

  • het creëren van een consortium van kennisinstellingen actief in primaire land- en tuinbouwproductie
  • het aanbieden van een brede waaier van competenties in fundamenteel- en toegepast land- en tuinbouwonderzoek voor zowel de publieke als de private sector
  • het bevorderen van de synergie tussen de leden van Agrolink Vlaanderen onderling
  • het versterken van de internationale naambekendheid van Agrolink Vlaanderen
  • het initiëren van nieuwe samenwerkingsverbanden met buitenlandse partners in innovatief en duurzaam land- en tuinbouwonderzoek

Strategie Agrolink Vlaanderen

  • het creëren van partnerships met externe actoren gebaseerd op specifieke vakkennis, de beste expertise of hoogkwalitatieve infrastructuur
  • het promoten van de onderzoekscapaciteit in de primaire land- en tuinbouwproductie in Vlaanderen
  • het verhogen van de deelname van Agrolink Vlaanderen leden in Europese- en internationale onderzoeksconsortia

Feiten & Cijfers Agrolink Vlaanderen

In totaal lopen er meer dan 2000 onderzoeksprojecten over verschillende hedendaagse aspecten van de land- en tuinbouwsector. Jaarlijks heeft Agrolink Vlaanderen 3000 publicaties in meerdere peer gerenommeerde vaktijdschriften. Agrolink Vlaanderen beschikt over een hoogtechnologische en enorme infrastructuur: 9 ha experimentele serres, 555 ha proefvelden en 32500 m2 proefstallen. Agrolink Vlaanderen kan beroep doen op een gecertificeerde en geaccrediteerde onderzoeksinfrastructuur en beschikt over de nodige kwaliteitslabels- en accreditaties.

Agroexperten Agrolink Vlaanderen

Bent u op zoek naar een een agroexperts? Alle experten van de 16 Agrolink Vlaanderen leden vindt u terug via de website:

AgroExperts

Volg ons op: LinkedIn Twitter
AGROLINK - ©