Missie

  • het creëren van een consortium van kennisinstellingen actief in primaire land- en tuinbouwproductie
  • het aanbieden van een brede waaier van competenties in fundamenteel- en toegepast land- en tuinbouwonderzoek voor zowel de publieke als de private sector
  • het bevorderen van de synergie tussen de leden van Agrolink Vlaanderen onderling
  • het versterken van de internationale naambekendheid van Agrolink Vlaanderen
  • het initiëren van nieuwe samenwerkingsverbanden met buitenlandse partners in innovatief en duurzaam land- en tuinbouwonderzoek
AGROLINK - ©