Over Agrolink Vlaanderen

Agrolink Vlaanderen is een samenwerkingsplatform van 18 partnerinstellingen: de Faculteiten Bio-ingenieurswetenschappen, Wetenschappen en Diergeneeskunde van UGent, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van KU Leuven, ILVO, HoGent, het KBIVB, Proefbedrijf Pluimveehouderij, de Nationale Proeftuin voor Witloof, de Hooibeekhoeve, Proefcentrum Hoogstraten, Inagro, PSKW, PCA, PCG, PCSpcfruit en VCBT. Tot nu toe werkten al deze partners in verschillende samenstellingen met elkaar samen als een project daarom vroeg. Agrolink Vlaanderen werd opgericht op 8 december 2014 als gevolg van de veelvuldige succesvolle samenwerkingen, en de vraag van de industrie om over projecten heen toegang te krijgen tot de gebundelde diensten.

AGROLINK - ©