Over Agrolink Vlaanderen

Agrolink Vlaanderen is een samenwerkingsplatform van 16 kennisinstellingen: de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van UGent, de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van KU Leuven, ILVO, HoGent, het KBIVB, het Proefbedrijf Pluimveehouderij, de Nationale Proeftuin voor Witloof, de Hooibeekhoeve, het Proefcentrum Hoogstraten, Inagro, PSKW, PCA, PCG, PCS, pcfruit en VCBT.

Agrolink Vlaanderen werd opgericht op 8 december 2014 als gevolg van veelvuldige succesvolle samenwerkingen, en op vraag van de industrie om via projecten heen toegang te kunnen krijgen tot de gebundelde diensten van alle leden van Agrolink Vlaanderen.

AGROLINK - ©