Over Agrolink Vlaanderen

Agrolink Vlaanderen is een uniek landbouwonderzoeksplatform van 16 Vlaamse kennisinstellingen: de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van UGent, de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van KU Leuven, ILVO, HOGENT, het KBIVB, het Proefbedrijf Pluimveehouderij, de Praktijkpunt landbouw Vlaams-Brabant, de Hooibeekhoeve, het Proefcentrum Hoogstraten, Inagro, PSKW, PCA, PCG, PCS, pcfruit en VCBT.

Agrolink Vlaanderen werd opgericht op 8 december 2014 als gevolg van de veelvuldige succesvolle samenwerkingen tussen de verschillende instellingen met de intentie om de samenwerking nog verder uit te bouwen.

AGROLINK - ©