Agrolink Vlaanderen

Agrolink Vlaanderen is het uniek samenwerkingsplatform tussen 16 Vlaamse belangrijke kennisinstellingen. Agrolink Vlaanderen werd opgericht op 8 december 2014 en wil hét erkend contactpunt zijn voor de agro-industrie, de onderzoeksgemeenschap en het beleid in de land- en tuinbouw. Leden zijn de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van Universiteit Gent (UGent), de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van KU Leuven, het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), de Hogeschool Gent (HOGENT), het Koninklijk Belgisch Instituut tot Verbetering van de Biet (KBIVB), het Proefbedrijf Pluimveehouderij, de Praktijkpunt landbouw Vlaams-Brabant, de Hooibeekhoeve, het Proefcentrum Hoogstraten, Inagro, het Proefstation voor de Groenteteelt (PSKW), het Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA), het Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen (PCG), het Proefcentrum voor Sierteelt (PCS), het Proefcentrum Fruitteelt (pcfruit) en het Vlaams Centrum voor Bewaring van Tuinbouwproducten (VCBT).

Missie Agrolink Vlaanderen

  • het creëren van een consortium van kennisinstellingen actief in primaire land- en tuinbouwproductie
  • het aanbieden van een brede waaier van competenties in fundamenteel- en toegepast land- en tuinbouwonderzoek voor zowel de publieke als de private sector
  • het bevorderen van de synergie tussen de leden van Agrolink Vlaanderen onderling
  • het versterken van de internationale naambekendheid van Agrolink Vlaanderen
  • het initiëren van nieuwe samenwerkingsverbanden met buitenlandse partners in innovatief en duurzaam land- en tuinbouwonderzoek

Strategie Agrolink Vlaanderen

  • het creëren van partnerships met externe actoren gebaseerd op specifieke vakkennis, de beste expertise of hoogkwalitatieve infrastructuur
  • het promoten van de onderzoekscapaciteit in de primaire land- en tuinbouwproductie in Vlaanderen
  • het verhogen van de deelname van Agrolink Vlaanderen leden in Europese- en internationale onderzoeksconsortia

Feiten & Cijfers Agrolink Vlaanderen

In totaal lopen er meer dan 2000 onderzoeksprojecten over verschillende hedendaagse aspecten van de land- en tuinbouwsector. Jaarlijks heeft Agrolink Vlaanderen 3000 publicaties in meerdere peer gerenommeerde vaktijdschriften. Agrolink Vlaanderen beschikt over een hoogtechnologische en enorme infrastructuur: 9 ha experimentele serres, 555 ha proefvelden en 32500 m2 proefstallen. Agrolink Vlaanderen kan beroep doen op een gecertificeerde en geaccrediteerde onderzoeksinfrastructuur en beschikt over de nodige kwaliteitslabels- en accreditaties.

Agroexperten Agrolink Vlaanderen

Bent u op zoek naar een een agroexperts? Alle experten van de 16 Agrolink Vlaanderen leden vindt u terug via de website:

AgroExperts

Volg ons op: LinkedIn Twitter
AGROLINK - ©