Home

Agrolink Vlaanderen is een samenwerkingsplatform tussen de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van Universiteit Gent (UGent), de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van KU Leuven, het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek (ILVO), de Hogeschool Gent (HoGent), en de praktijkcentra,het Koninklijk Belgisch Instituut tot Verbetering van de Biet (KBIVB), het Proefbedrijf Pluimveehouderij, de Nationale Proeftuin voor Witloof, de Hooibeekhoeve, het Proefcentrum Hoogstraten, Inagro, het Proefstation voor de Groenteteelt (PSKW), het Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA), het Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen (PCG), het Proefcentrum voor Sierteelt (PCS), het Proefcentrum Fruitteelt (pcfruit) en het Vlaams Centrum voor Bewaring van Tuinbouwproducten (VCBT).

Agrolink Vlaanderen is geen nieuwe organisatie en geen vereniging, maar een samenwerkingsverband met een gezicht en een naam.

Vleva       EuvrinFertinnowa

Volg ons op: LinkedIn
AGROLINK - ©