Dienstverlening

Om een overzicht te bieden van de verschillende services die Agrolink kan bieden, hebben we ze opgedeeld in vier sleutelclusters.

4 clusters van toegevoegde waarde

Als gevolg van het ontstaan van Agrolink Vlaanderen, ontstaat er een nauwere en meer vertrouwde samenwerking tussen de experten van de verschillende instellingen. Dit vertrouwd contact tussen de betrokken partijen versnelt niet alleen de interactie en de communicatie, maar stimuleert ook het denken over de vakgrenzen heen. Dit zorgt voor een multidisciplinaire en holistische aanpak van een onderzoeksvraagstelling.

De innovatiekracht van Agrolink Vlaanderen is dat de academische kennis van de kennisinstellingen volledig verweven wordt met ervaring uit het veld. Het experiment is immers de basis van elke innovatie. Agrolink Vlaanderen beschikt niet alleen over een grote ploeg aan theoretici en fundamentele onderzoekers, maar ook over een pak mensen die letterlijk met hun laarzen in de praktijk staan. Dit is een uniek gegeven.

Een logisch gevolg van het samenwerkingsverband is dat Agrolink Vlaanderen nu beschikt over een zeer uitgebreid arsenaal aan middelen en expertise die voor specifieke testen en vraagstellingen ter beschikking staan van de overheid en de industrie.

Landbouw gaat over een primaire behoefte van de mens: voedsel. Vandaag hangt dit vraagstuk samen met duurzaamheid en met een visie op wereldvlak inzake voedsel. Agrolink Vlaanderen heeft een werking die verspreid zit over de hele wereld. Agrolink Vlaanderen is actief in tal van projecten in ontwikkelingslanden en stimuleert de uitwisseling van onderzoekers met het buitenland.

AGROLINK - ©