Nieuws

Huidige artikelen | Categories | Zoek

02.08.2016

Agrolink Vlaanderen partners betrokken bij vijf EIP-operationele groepen

De operationele groepen in het kader van het Europees partnerschap voor Innovatie (EIP) gesubsidieerd door het Departement Landbouw & Visserij werden vandaag bekend gemaakt. In het totaal komen vijf operationele groepen in aanmerking voor financiële steun.

In het thema IHD/PAS:

  1. VleesVEEPAS –Emissiebeperking door geode parktijk bedrijfsvoering vleesvee
  2. Haalbaarheid voor het opstellen van een bedrijfsstikstofbalans op een melkveebedriijf met het oog op het reduceren van amoniakemissies

In het thema naar keuze:

  1. GREEN-AIR: Uitwisseling van groene kennis voor een gezondere binnen- en buitenlucht
  2. Controlled Trafic Farming
  3. SOCROSense (soil and crop sensing technologies)

Meer informatie over de projecten en de betrokken partners in de operationele groep is terug te vinden op http://www.lv.vlaanderen.be/nl/voorlichting-info/voorlichting/eip

AGROLINK - ©